Folkvang
Kontaktinformasjon Folkvang brukerstøtte:
E-post: post@folkvang.no


For teknisk support kan Millum kontaktes:
E-post: support@millum.no
Tlf: +47 67 11 90 20

Innlogging